Privacy Policy

Laatste update 04-08-2020

Inhoud

Wie we zijn

Doel van dit privacy beleid

Reikwijdte van dit privacy beleid

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Vraaggegevens

Abonnementsgegevens

Logboekgegevens

Analysegegevens

Facebook-pagina inzichten

Cookies Gegevens

Met wie we uw persoonlijke gegevens delen

E-maildistributietools

Bedrijf Werknemers en onderaannemers

Fusie of overname

Nalevingsverplichtingen

Diensten van derden

Opslag, beveiliging en overdracht van gegevens

Uw rechten op gegevens

Updates van dit Privacy beleid

Privacy van minderjarigen

Cookiebeleid

Contacteer ons

Wie we zijn

De Website die zich bevindt op www.rotterdam.cool (“Website” of “Site”) is eigendom van en wordt beheerd door AK Travel World met zijn primaire vestiging in de Posthoornstraat 17, 3011WD Rotterdam, Nederland (hierna het “Bedrijf”, “Wij”, “Ons”, of “Onze”). Wij zijn de beheerder van alle persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679) die via onze Website worden verzameld, zoals beschreven in dit Privacy beleid.

Doel van dit privacy beleid

Het doel van dit Privacy beleid is om u (hierna “Gebruiker”, “U” of “Uw”) te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, met wie wij de persoonsgegevens die wij verzamelen delen, hoe lang wij deze bewaren en over uw rechten als betrokkene.

Lees dit Privacy beleid zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze privacy praktijken  voordat u onze Website gebruikt of met onze Social Media-pagina’s communiceert. Als u onze Website blijft gebruiken, betekent dit dat u dit Privacy beleid accepteert. Als u onduidelijk bent over enig aspect van dit Privacy beleid, neem dan gerust contact met ons op

Reikwijdte van dit privacy beleid

Dit Privacy beleid is alleen van toepassing op ‘persoonlijke gegevens’ die wij verzamelen wanneer u onze website www.rotterdam.cool bezoekt en wanneer u onze social media-pagina’s bezoekt waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Dit Privacy beleid is niet van toepassing op uw gebruik van websites van derden.

Elke verwijzing in dit Privacy beleid naar de woorden “Verantwoordelijke voor de verwerking”, “Persoonsgegevens”, “Verwerking”, “Verwerker” heeft dezelfde betekenis als gedefinieerd in artikel 4 van de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679 (Engelse versie).

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u: onze Website bezoekt en  wanneer u interactie heeft met onze social media pagina’s.

Op bepaalde momenten deelt u vrijwillig data met ons:

Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail met uw aanvraag, verzamelen wij uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en de inhoud van uw aanvraag. Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens om uw vragen te beantwoorden.

Onze wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitiem belang, dat niet in strijd is met uw rechten zoals uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

Vraaggegevens

Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail met uw aanvraag, verzamelen wij uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en de inhoud van uw aanvraag. Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens om uw vragen te beantwoorden.

Onze wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitiem belang, dat niet in strijd is met uw rechten zoals uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

Inschrijving data

We kunnen gebruikers toestaan zich aan te sluiten bij onze mailinglijst op onze Website om marketingmateriaal van ons te ontvangen. Wanneer u zich inschrijft op onze mailinglijst, gebruiken we uw naam en e-mailadres om u onze nieuwsbrief en ander promotiemateriaal te sturen. Onze wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming zoals bepaald in artikel 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening inzake gegevensbescherming, die u ons vrijelijk verleent wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons. U kunt uw toestemming eenvoudig intrekken door te klikken op de uitschrijfknop onderaan onze marketingmail. Als u zich uitschrijft van onze mailinglijst, zullen wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor onze direct marketingdoeleinden onmiddellijk stopzetten.

Automatisch verzamelde data

Er zijn enkele persoonlijke gegevens over u en uw apparaat die we automatisch verzamelen wanneer u interactie heeft met onze website of social media pagina’s, inclusief:

Log gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch bepaalde gegevens verzamelen en in logbestanden vastleggen. De loggegevens die we kunnen verzamelen zijn onder andere uw IP-adres, uw browsertype, de datum en het tijdstip van uw bezoek.

Wij gebruiken deze gegevens om te begrijpen hoe onze gebruikers met onze website omgaan en om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Onze wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens is ons legitiem belang, zoals uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

Wij bewaren uw loggegevens gedurende een periode van maximaal zes maanden vanaf de datum van verzameling.

Analysegegevens

We kunnen gebruik maken van analysetools van derden, zoals Google Analytics, om te weten te komen hoe gebruikers van onze Website met onze Website omgaan. Google Analytics is eigendom van en wordt beheerd door Google LLC. Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw apparaat worden opgeslagen om uw gebruik van onze website te evalueren. Google Analytics kan uw IP-adres verzamelen om u te identificeren. Alle informatie die van u wordt verzameld, wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten in overeenstemming met het EU-VS Privacy Shield Framework. Via deze link kunt u meer te weten komen over de manier waarop Google uw persoonlijke gegevens verwerkt.

U kunt voorkomen dat Google Analytics cookies op uw computer worden opgeslagen door de browser-plugin te installeren die hier beschikbaar is.Link

We gebruiken deze analytische gegevens om ons inzicht in de interactie tussen gebruikers en onze website te verbeteren en onze website dienovereenkomstig te optimaliseren.

Onze wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens is ons legitiem belang, zoals uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

Wij bewaren uw loggegevens voor een periode van maximaal 3 maanden vanaf de datum van verzameling.

Facebook-pagina inzichten

Wij onderhouden een bedrijfspagina voor ons bedrijf op een extern platform Facebook. Facebook is eigendom van Facebook Inc, Menlo Park, Californië, VS. Wij gebruiken onze Facebook-pagina om nieuwe klanten te bereiken die wellicht geïnteresseerd zijn in onze Taxi Service en om te communiceren met gebruikers. Let op, wanneer u met ons communiceert via onze Facebook-pagina, kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt. Facebook, Inc is EU-US Privacy Shield Framework gecertificeerd, wat ervoor zorgt dat gebruikers in de EU hetzelfde niveau van gegevensbescherming krijgen voor hun persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan de Verenigde Staten als in het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het Europese Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 5 juni 2018 geoordeeld dat de Facebook Page Admins gezamenlijk met Facebook verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Dienovereenkomstig is onze Joint Controller Agreement met Facebook Inc. op grond van artikel 26 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming hier toegankelijk. Als u uw gegevensrechten onder GDPR wilt uitoefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Facebook. Voor meer informatie over het databeleid van Facebook kunt u de hier vermelde link bezoeken en voor meer informatie over het arrest van het Europese Hof van Justitie kunt u de hier vermelde link bezoeken.

Wanneer u toegang krijgt tot onze Facebook-pagina of met ons contact opneemt, omvatten de over u verzamelde gegevens uw berichten, “likes” en andere soortgelijke interacties, uw demografische gegevens en statistische gegevens die u niet als individu identificeren. Uw gegevens worden door Facebook gebruikt voor reclamedoeleinden en deze gegevens worden ook door ons gebruikt om inzicht te krijgen in de bezoekers van onze Facebook-pagina en om de betrokkenheid van de gebruiker te verbeteren. Wij wijzen erop dat wij van Facebook geen persoonlijke gegevens over u ontvangen en dat wij de demografische, statistische en gebruikersinteractiegegevens niet aan een individuele gebruiker kunnen koppelen, maar dat deze informatie nog steeds door Facebook Inc. wordt opgeslagen en verwerkt en door hen kan worden gebruikt, in overeenstemming met hun eigen databeleid.

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, slaat Facebook cookies op uw apparaat op. Facebook-cookies bevatten zowel sessiecookies als permanente cookies. Voor meer informatie kunt u de cookies en andere opslagtechnologieën van Facebook bezoeken. De wettelijke basis voor de verwerking van deze persoonsgegevens is een legitiem belang, zoals uiteengezet in artikel 6(f) van de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

Cookies Gegevens

Wij maken gebruik van enkele diensten van derden die cookies op uw apparaat opslaan wanneer u onze website bezoekt. Lees onze sectie Cookiebeleid voor meer informatie.

Met wie we uw persoonlijke gegevens delen

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven zoals hieronder beschreven:

E-maildistributietools

Wanneer u zich inschrijft om marketingmateriaal van ons te ontvangen, kunnen we gebruik maken van de e-maildistributietool ActiveCampaign van derden, door ActiveCampaign LLC, 1 N Dearborn Street, Chicago, IL 60602, USA, om u e-mails te sturen. Uw naam en e-mailadres worden opgeslagen op de servers van ActiveCampaign in de Verenigde Staten van Amerika.

Bedrijf Werknemers

Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met medewerkers die voor ons werken.

Fusie of overname

In de toekomst, als we een fusie of overname ondergaan, zullen uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, deel uitmaken van ons bedrijfsactief en kunnen ze worden overgedragen aan de nieuwe entiteit. Houd er rekening mee dat elke overdracht van uw persoonlijke gegevens als gevolg van een commerciële transactie geen negatieve invloed zal hebben op uw privacy rechten zoals gespecificeerd in dit Privacy beleid.

Nalevingsverplichtingen

Wij kunnen worden verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan lokale en internationale overheidsinstanties, rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken of andere overheidsinstellingen als en wanneer dit nodig is voor de naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, voor het doen gelden of verdedigen van onze rechten en belangen.

Diensten van derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens delen met onze verwerkers die verschillende diensten aan ons leveren. Op dit moment delen wij uw persoonlijke gegevens met de volgende externe verwerkers:

Stripe Inc voor het verwerken van betalingen;

Google Inc voor het leveren van analytische diensten aan ons;

ActiveCampaign LLC voor e-maildistributie en analyse; en

Facebook Inc om ons te voorzien van inzichten op onze Facebook-pagina.

Opslag, beveiliging en overdracht van gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons en daarom nemen wij alle redelijke en commercieel haalbare maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die wij opslaan te waarborgen. U erkent echter dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag volledig veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we geen enkele garantie bieden dat uw persoonlijke gegevens volledig veilig zijn.

We maken momenteel gebruik van de diensten die worden aangeboden door ActiveCampaign LLC, Google Inc, Facebook Inc en Stripe Inc, die uw persoonlijke gegevens buiten de EU kunnen overdragen voor verwerking. Alle bovengenoemde verwerkers voldoen aan de EU-US Privacy Shield Frameworks om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens dezelfde bescherming krijgen als in Nederland.

Uw rechten op gegevens

Als betrokkene in de Europese Unie heeft u het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw rechten uitoefenen zoals hieronder uiteengezet:

Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt ons vragen om u te voorzien van gegevens over al uw persoonlijke gegevens die wij voor u hebben. Om uw recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy beleid.

Recht op correctie

U heeft het recht om eventuele onjuiste of onvolledige informatie in onze database te corrigeren. U kunt uw recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan dit Privacy beleid.

Recht om toestemming in te trekken 

U heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van direct marketing materiaal van ons in te trekken door te klikken op de “uitschrijven” knop onderaan onze marketing e-mail, en u wordt automatisch verwijderd van onze mailinglijst.

Recht om te klagen

Als u van mening bent dat onze privacypraktijken inbreuk maken op uw privacyrechten, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de lokale toezichthouder:

Autoriteit Persoonsgegevens

Prins Clauslaan 60

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Updates van dit Privacy beleid

Van tijd tot tijd zullen we dit Privacy beleid aanpassen aan onze nieuwe privacy praktijken en onze toewijding aan de naleving van de lokale privacywetgeving en de toepasselijke EU-richtlijnen en -verordeningen. We zullen het bijgewerkte Privacy beleid op deze pagina plaatsen en u op de hoogte brengen van dergelijke updates door de laatste bijgewerkte datum bovenaan te wijzigen. U dient dit Privacy beleid regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. U begrijpt en aanvaardt dat uw voortgezette gebruik van de Website na de effectieve datum van de wijzigingen zal worden beschouwd als uw stilzwijgende aanvaarding van ons nieuwe Privacy beleid.

Privacy van minderjarigen

Onze website is niet gericht op personen onder de 13 jaar (“Kind” of “Kinderen”). We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar en als we weten dat een kind zijn of haar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, zullen we de zaak onderzoeken en passende maatregelen nemen. Als u een ouder of wettelijke voogd van een kind bent, begrijpt u dat het uw verantwoordelijkheid is om toezicht te houden op het gebruik van het internet door uw kinderen en we vertrouwen op uw medewerking om de privacy van kinderen op onze website te waarborgen.

Cookiebeleid

We gebruiken cookies op onze Website.

Dit Cookiebeleid informeert u over welke cookies wij op onze Website gebruiken en hoe wij deze gebruiken. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies en andere traceertechnologieën die wij gebruiken zoals hieronder gespecificeerd:

Wat zijn Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw browser of de harde schijf van uw computer of andere mobiele apparaten worden opgeslagen wanneer u een website of toepassing opent. Cookies helpen uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De cookies die wij op onze website gebruiken, verzamelen geen persoonlijke gegevens van uw harde schijf of computer.

Er zijn verschillende soorten cookies. Wij zijn gemachtigd om cookies te gebruiken zonder uw toestemming, mits dergelijke cookies strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Als we echter cookies gebruiken die niet strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website, kunnen we ze alleen gebruiken met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw toestemming voor het gebruik van cookies geldt voor onze website www.rotterdam.cool.

Hoe kun je Cookies blokkeren:

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen van uw browser op elk gewenst moment te wijzigen en om cookies te verwijderen.

Houd er rekening mee dat als u cookies blokkeert, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot sommige delen van onze website en dat dit kan resulteren in een slechte gebruikerservaring.

Voor meer informatie over het verwijderen van cookies kunt u terecht op https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/.

Veranderingen in Cookies beleid:

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om dit Cookiebeleid te allen tijde te actualiseren. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in dit Cookiebeleid, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen door de laatste bijgewerkte datum bovenaan deze pagina bij te werken.

Contacteer ons

 

Als u vragen, opmerkingen of vragen hebt over dit privacy beleid of onze privacy praktijken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder:

E-mail: info (@) aktravelworld (punt) com.

Zakelijk adres:

Posthoornstraat 17,

3011WD Rotterdam,

Nederland